HomeАктивностиОдржан семинар на МАЗ „Актуар“ – „ЛАТ – Тестирање на адекватноста на обврските“

На 22.-23.12.2015 година во Скопје, МАЗ „Актуар“ организираше семинар на тема „ЛАТ – Тестирање на адекватноста за обврските“, за членовите на здружението. Предавачи на семинарот беа 10 актуари, исто така членови на МАЗ „Актуар“, кои присуствуваа на истоимената обука во Загреб организирана од страна на Хрватското Актуарско Друштво преку проектот Еразмус+.

Семинарот беше организиран во три дела. Првиот ден беа опфатени теми од законската регулатива и ЛАТ за осигурување на живот, додека пак вториот ден беа опфатени теми во врска со ЛАТ за неживотно осигурување. Учесниците на семинарот активно се вклучија во отворени дискусии по проблематики и прашања кои се поврзани со издвојувањето на техничките резерви и тестирањето на адекватноста на обврските. Како резултат на дискусиите беа дадени предлози за теми кои би биле дискутирани на идни состаноци на здружението.

IMG_3559

Comments are closed.