HomeАктивностиСеминар на тема „Модели на ризик кај друштвата за осигурување“ во Загреб

Во периодот 23-24.3.2016 година, во организација на Хрватскиот уред за осигурување (HUO) ќе се одржи семинар на тема „Модели на ризик кај друштвата за осигурување“. Повеќе информации може да се прочитаат на следниот линк

Comments are closed.