HomeАктивностиПотпишан меморандум за соработка со Хрватското актуарско здружение

На ден 5.3.2014 година, МАЗ „Актуар“ потпиша Меморандума за соработка со Хрватското актуарско здружение. Овој Меморандум претставува основа и отвора простор за понатамошна успешна соработка и тоа во насока на размена на искуства и информации кои се од заеднички интерес, размена на знаење преку укажување на стручна и техничка помош, заедничка едукација и усовршување на кадар, како и размена на стручна и научна литература. Целта на соработката е унапредување, афирмација и промоција на актуарската професија во Р. Македонија и Р. Хрватска.

Comments are closed.