HomeАктивностиSixth International Professional Meeting of Leaders of the Actuarial Profession and Actuarial Educators in Central and Eastern Europe

На покана на Меѓународната актуарска асоцијација (IAA), претставници на МАЗ „Актуар“ зедоа активно учество на Sixth International Professional Meeting of Leaders of the Actuarial Profession and Actuarial Educators in Central and Eastern EuropeBUILDING A GLOBAL ACTUARIAL PROFESSION, 22 – 24 April 2004, Dubrovnik, Croatia. Главните теми на состанокот беа:

  • развојот на актуарските здруженија како професионални тела,
  • воспоставување на актуарски професии, професионализам и улогата на актуарските стандарди, улогата на актуарите,
  • улогата на актуарските здруженија во регулирањето и супервизијата на осигурителните компании и пензиските фондови, пензиските реформи, итн.

.

Претставници на МАЗ „Актуар“ одржаа презентација на тема: Тековната состојба со актуарската професија и актуарското образование во Република Македонија.

Comments are closed.