Семинар на тема „ЛАТ – Тестирање на адекватноста на обврските“ во Скопје

Во последната фаза од проектот Еразмус+, членовите на МАЗ „Актуар“ кои учествуваа на обуката во Загреб на тема „ЛАТ“, на 19 мај 2016 година, ќе одржат семинар на истата тема, наменет за стручни лица од областа на осигурувањето и финансиите. Целта на … Continue reading →

Семинар на тема „Модели на ризик кај друштвата за осигурување“ во Загреб

Во периодот 23-24.3.2016 година, во организација на Хрватскиот уред за осигурување (HUO) ќе се одржи семинар на тема „Модели на ризик кај друштвата за осигурување“. Повеќе информации може да се прочитаат на следниот линк … Continue reading →

Одржано вонредно собрание на МАЗ „Актуар“

На ден 23.12.2015 година МАЗ „Актуар“ одржа вонредно Собрание на кое после кратка дискусија беа усвоени следните документи: Правилник за континуирано професионално усовршување на членовите на МАЗ „Актуар“ Програма и содржина на испити кои како минимум треба да ги имаат … Continue reading →

Одржан семинар на МАЗ „Актуар“ – „ЛАТ – Тестирање на адекватноста на обврските“

На 22.-23.12.2015 година во Скопје, МАЗ „Актуар“ организираше семинар на тема „ЛАТ – Тестирање на адекватноста за обврските“, за членовите на здружението. Предавачи на семинарот беа 10 актуари, исто така членови на МАЗ „Актуар“, кои присуствуваа на истоимената обука во Загреб … Continue reading →

Вонредно Собрание на МАЗ „Актуар“

На ден 23.12.2015 година (среда) ќе се одржи вонредно Собрание на МАЗ „Актуар“, со следниот дневен ред: Усвојување на Правилник за континуирано професионално усовршување Усвојување на програма и содржина на испити кои како минимум треба да ги имаат успешно положено … Continue reading →