Семинар на тема „ЛАТ“ во Скопје за членовите на МАЗ „Актуар“.

Во рамките на дисеминационата фаза од проектот Еразмус+, членовите на МАЗ „Актуар“ кои учествуваа на обуката во Загреб на тема „ЛАТ“, во периодот 22.-23.12.2015 година ќе одржат семинар на истата тема, за членовите на МАЗ „Актуар“. Целта на семинарот е … Continue reading →

Заврши обуката во Загреб организирана за членови на МАЗ „Актуар“

Во периодот 22.-27.11.2015 година, во рамките на програмата Еразмус+, членовите на МАЗ „Актуар“: Билјана Прчева, Билјана Стамеска, Гордана Пецељ, Елена Танаскоска, Искра Лаќинска- Величкова, Кристина Евтимовска, Маја Серафимова Најкова, Милан Антовски, Ристо Бајатов и Слаѓана Миљковиќ Стерјовска; зедоа учество на … Continue reading →

Награда за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во РМ

На ден 2.11.2015, по повод Денот на осигурување, Агенцијата за супервизија на осигурување за победник на конкурсот за млад истражувач за 2015 година од областа на Управување со ризици и осигурување во Република Македонија, го прогласи трудот на Ристо Бајатов- член … Continue reading →

Семинар на тема „Ризик и Солвентност 2“ во Скопје

На 21ви и 22ри септември 2015 година, МАЗ „Актуар“ во соработка со Групацијата НН (NN Group- insurance and investment management company), во Скопје, организира стручен семинар на тема „Ризик & Солвентност 2“. Дел од темите кои ќе бидат обработени на … Continue reading →

Одобрен проект преку програмата Еразмус+

Во јуни 2015 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус+, ја одобри апликацијата на МАЗ „Актуар“ на тема Зајакнување на капацитетите на МАЗ „Актуар“ во вештини за моделирање, преку обезбедување на целосно финансирање во износ … Continue reading →