Состаноци на Советот и Комитетите на IAA во Цирих

Во периодот од 7 – 12 април 2015 година во Цирих се одржаа Состаноци на Советот и комитетите на Меѓународната Актуарска Асоцијација (IAA). Преку својот претставник Владимир Бубалов, МАЗ Актуар учествуваше на следните семинари и состаноци одржани на 8 и 9 … Continue reading →

Одржано редовно собрание на МАЗ „Актуар“

На ден 24.3.2015 година МАЗ „Актуар“ одржа вонредно Собрание на кое беа усвоени/донесени следните документи: Извештај за работењето на Здружението за 2014 година и финансиски извештаи со состојба на 31.12.2014 и потврдување на Одлуката за недоставување на финансиски извештаи на … Continue reading →

Потпишан меморандум за соработка со Здружението на актуари на Република Српска

На ден 19.3.2015 година, МАЗ „Актуар“ потпиша Меморандума за соработка со Здружението на актуари на Република Српска. Овој Меморандум претставува основа и отвора простор за понатамошна успешна соработка и тоа во насока на размена на искуства и информации кои се … Continue reading →

Редизајн на веб страницата на „Актуар“

МАЗ „Актуар“ започна процес за ре-дизајнирање на постојната веб страница на здружението со цел да обезбеди поголема функционалност, поедноставна комуникација со членовите, како и потранспарентна презентација на активностите на здружението. … Continue reading →

Работилница на тема „Реосигурување- практична римена“

На ден 11.2.2015 година беше одржана еднодневна работилница за членовите на МАЗ „Актуар“ на кој беше дискутирано за практичниот аспект на реосигурувањето, реосигурителните политики и најдобрите практики. Предавачи на работилницата беа претставници од друштвото за осигурување Граве Груп, Австрија, и тоа: … Continue reading →