Македонско Актуарско Здружение „Актуар“
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28/4,
1000 Скопје
Република Македонија

е-mail: aktuar@aktuar.mk, contact@aktuar.mk

Сметката на МАЗ „Актуар“

Назив: МАКЕДОНСКО АКТУАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ „АКТУАР“
Банка: ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ
Сметка: 370011100048558

Испратете e-mail

Безбедносен код:
security code
Ве молиме внесете ја безбедносната шифра:

Испрати