Македонско Актуарско Здружение

МАЗ е стручна организација чија намера е да ги унапредува актуарските дисциплини, нивната практична примена и стручното усовршување и образование на актуарите на подрачјето на Република Северна Македонија.

Прочитај повеќе

Новости

Одлична можност за нови знаења! 🌟

Научете повеќе за Тарифирањето! Дојдете на нашиот дводневен семинар во Охрид! Повик до сите актуари! Подгответе се да навлезете во светот на Тарифирањето со земање учество на интензивниот семинар органииран...

Одржано редовно собрание на МАЗ

На ден 2.6.2016 година МАЗ одржа редовно собрание со следниот дневен ред: 1. Избор на записничар2. Усвојување Извештај за работењето на Здружението за 2015 година и финансиски извештаи со состојба...

Актуарска професија

Актуарите се стручни лица, едуцирани од областа на:

  • математика
  • статистика
  • веројатност
  • финансии

Актуарите поседуваат аналитички и деловни вештини кои ги применуваат при анализа на финансиската неизвесност и ризиците за целите на комплексните финансиски и социјални системи во целиот свет.

 

Прочитај повеќе