aktuar

Одлична можност за нови знаења! 🌟

Научете повеќе за Тарифирањето! Дојдете на нашиот дводневен семинар во Охрид! Повик до сите актуари! Подгответе се да навлезете во светот на Тарифирањето со земање учество на интензивниот семинар органииран...

Одржано редовно собрание на МАЗ

На ден 2.6.2016 година МАЗ одржа редовно собрание со следниот дневен ред: 1. Избор на записничар2. Усвојување Извештај за работењето на Здружението за 2015 година и финансиски извештаи со состојба...